Najbezpečnejší a najúčinnejší servis na zničenie dokumentov v tomto type priemyslu.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.

Archivácia dokumentov

Na základe dlhoročných skúseností pripravíme po krátkej konzultácii a oboznámení sa s organizačnou štruktúrou vašej spoločnosti optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu. Prevezmeme zodpovednosť za komunikáciu so štátnym archívom pri procese jeho schvaľovania a budeme sa tiež podieľať na jeho implementácii vo vašej spoločnosti. Úzko spolupracujeme s renomovanými archivárskymi spoločnosťami.

Poskytujeme vám:

  • vypracovanie registratúrneho plánu (aj poriadku) a komunikáciu so štátnym archívom až po jeho schválenie
  • spracovanie registratúrnych záznamov – triedenie, dodanie registratúrnych škatúľ, ich označenie a uloženie, vypracovanie lokačného plánu a zoznamu dokumentov po lehote uloženia
  • zastupovanie pri vyraďovacom konaní pred štátnym archívom
  • uloženie záznamov v lehote uloženia v externom registratúrnom stredisku
  • digitalizáciu záznamov a vyťažovanie údajov
  • zaručenú konverziu záznamov do elektronickej formy (elektronický záznam má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely) – po konverzii je možné papierový originál zlikvidovať skartovaním

Ohľadom archivácie dokumentov nás kontaktujte na tel. čísle 0905 448 044