Najbezpečnejší a najúčinnejší servis na zničenie dokumentov v tomto type priemyslu.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.
Image
Image

EKOway s.r.o.

Spoločnosť EKOway bola založená v roku 2005 za účelom dôvernej skartácie dokumentov a informácií na rôznych druhoch nosičov. Dnes poskytuje svoje služby viac ako 3500 spoločnostiam, pričom veľa z nich je držiteľom certifikátu ISO 14000:2004.

Spoločnost EKOway ponúka klientom najbezpečnejšie služby v oblasti skartácie dokumentov a informácií použitím najnovších technológií a noriem, ktoré sú certifikované podľa NAID (National Association for Information Destruction / Národná asociácia pre likvidáciu informácií) s európskym sídlom v Belgicku. Poskytuje obchodné služby v oblasti výkupu a predaja zberového papiera a plastov na svetových trhoch a predaja recyklačných nádob pre jednoduchšie a efektívnejšie triedenie odpadu vo vašej kancelárii.

Všetky naše služby sa riadia najvyššími ekologickými normami.

Máme zavedené systémy:

ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality v spoločnosti
ISO 14001:2015 systém environmentálneho manažérstva v spoločnosti
ISO/IEC 27001:2013 systém manažérstva bezpečnosti informácií v spoločnosti

Mobilná skartácia dokumentov

Mobilná skartácia dokumentov

EKOway s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti dôvernej skartácie dokumentov. Naše služby sú na mieru prispôsobené požiadavkám klienta tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi a zabezpečili klientovi aj jeho zamestnancom absolútnu ochranu citlivých, dôverných a tajných informácií, s ktorými nakladá.
GDPR

GDPR

Spoločnosť EKOway s.r.o. aktívne implementuje nariadenie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ...
Archivácia dokumentov

Archivácia dokumentov

Na základe dlhoročných skúseností pripravíme po krátkej konzultácii a oboznámení sa s organizačnou štruktúrou vašej spoločnosti optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu. Prevezmeme zodpovednosť za komunikáciu so štátnym archívom pri procese jeho schvaľovania...
Recyklácia elektro odpadu

Recyklácia elektro odpadu

Vyraďujete z majetku morálne zastarané či nefunkčné alebo inak opotrebované elektrozariadenia? Spoločnosť EKOway, s.r.o. vám zabezpečí odvoz a environmentálne spracovanie elektro odpadu: monitory, počítače, mobilné telefóny, spotrebiče, CD a DVD nosiče, chladničky, záložné zdroje ...
Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad

Spracovanie a opätovné použitie organického odpadu prostredníctvom kompostovania patrí k najekologickejším spôsobom jeho odstraňovania. Kompostovanie znižuje zaťažovanie skládok, ale čo je dôležitejšie, aplikácia kompostu do pôdy nahradzuje organické látky a obnovuje uhlíkový cyklus ...
Výkup zberových materiálov

Výkup zberových materiálov

Spoločnosť EKOway, s.r.o. je vaša zelená vlna k svetovým trhom s recyklačným materiálom. Dlhodobo spolupracujeme so spoľahlivými koncovými spracovateľmi zberového papiera a plastov. Výkup a predaj väčšiny typov zberového papiera, výkup a predaj PET a zmiešaných plastových fliaš ...
Vymazávanie dát

Vymazávanie dát

V EKOway využívame služby spoločnosti Tabernus – poskytovateľa popredného svetového softvéru, certifikovaného na vymazanie údajov z hardvérových produktov, ktorý úplne odstráni všetky dáta z pevného disku alebo iného úložného zariadenia. Softvér využívajú rôzne spoločnosti po celom svete ...
Recyklačné nádoby

Recyklačné nádoby

Recyklačné nádoby s objemom 120 l a 240 l sú stredne veľké nádoby určené pre všetky druhy odpadu. Môžu byť buď v klasickom čiernom prevedení s UV ochranou materiálu a odolnosťou voči chemikáliám, alebo v rôznych iných farbách, ak ide o recyklačné nádoby na triedený zber odpadu. ...